Marzo 07, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29387/2020

"Obres reforma planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI)"

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 17302/2020

"Assistència a la Intervenció de Fons de l'Ajuntament d'Eivissa en els auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits"

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22052/2020

"Obres del projecte de condicionament i equipament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa, cofinançat amb els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procedimiento: abierto super simplificado
Criterios: un único criterio
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado:
Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22748/2020

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado