Houseparty appThree weeks after the confinement, Alex thinks that it's a good moment to remember what we did in our English workshops in Instagram: We speak in English and we practice listening, vocabulary, activities. And, of course, we play, we have fun.

Alex recommended us some quarantine movies: World War Z, Zombieland, Juan de los muertos, Planet terror, Shaun of the dead (zombies party). He recommended us Houseparty app. 

Després, ens ajuda a repassar els FALSE FRIENDS
O falsos amics. Àlex ens explica que els false friends són les paraules en anglés que són molt paregudes en el nostre idioma però que no tenen res a veure en el seu significat. Per exemple, embarrasing (no és embaràs sinó vergonyós). Així ens proposa un joc per aprendre els false friends, que podeu visitar a les stories en @vilajove instagram.