• 1
ajudes per a estudiants

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d’ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d’eivissa curs 2020/21 per a l´exercici 2021.

Termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació a seu electrònica: 10 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

premis als millors expedients

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021 per a l´exercici 2021.

Es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació en seu electrònica: 7 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional Premis en pdf