mac@eivissa.es · 971 302 723

CIMAM

Des del MACE compartim l'enquesta que CIMAM - Comitè Internacional per a Museus i Col·leccions d'Art Modern, ha llançat recentmen per monitoritzar com actuen els Museus d'Art Modern i Contemporani per assolir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Es tracta d'una iniciativa originada pel grup de treball de Sostenibilitat i Ecologia a la Pràctica Museística de CIMAM, format per vuit membres de la Junta Directiva de CIMAM.

Us agraïrem que accediu a aquesta i participeu des de:
https://cimam.org/sustainability-and-ecology-museum-practice/cimam-sdgs-survey/

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es