mac@eivissa.es · 971 302 723

MACE
La solució arbitrada per l'arquitecte autor del projecte i director de l'obra, Víctor Beltrán Roca, analitza molt seriosament l'urbanisme de la zona i és al farciment del Baluard la possibilitat òptima per donar espai a les necessitats del museu sense saturar el paisatge urbà amb nous volums.

Per tant l'annex, és un edifici que creixerà cap avall en lloc de fer-ho en alçada i aprofitarà la llum natural zenital. La trobada entre l'edifici antic i el nou s'orquestra sàviament sense rivalitats i perjudicis d'un sobre un altre i el públic els distingirà immediatament des de fora. Un cop dins els dos espais estaran connectats a través dels continguts, exposicions i serveis, la llum, els paviments i la solució trobada per les parets.

Enllaç a:
· Plànol planta nivells -1 i -2
· Plànol planta nivells 0 i 1
· Plànol planta nivells 2 i coberta

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es