Escola de Música

Escola de Música

L’Escola del Patronat de Música, reconeguda per la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears des de l’any 2001 (Codi de Centre EMDR 070005), és un centre dissenyat per satisfer les inquietuds musicals, des del punt de vista educatiu i cultural, de ciutadans i ciutadanes.

L’Escola del Patronat de Música és un centre d’ensenyaments no reglats. Això significa que disposa d’autonomia per dissenyar-ne l’organització educativa i administrativa, tenint sempre presents les condicions socioeconòmiques i culturals del seu entorn. Cal afegir que, tant els continguts com els temaris de totes les assignatures que s’imparteixen a l’escola, estan supervisades per la Conselleria d’Educació del Govern Balear.

Als seus plans d’estudis hi té cabuda alumnat de totes les edats. La seua flexibilitat permet integrar persones amb diferents interessos i capacitats, abastant al mateix temps estils musicals diversos.

Ensenyaments que s’imparteixen:

A l’Escola s’imparteixen ensenyaments no reglats de llenguatge musical fins al sisè curs, instruments de vent-metall, vent-fusta, corda i percussió, música moderna i jazz, harmonia, música de cambra, cor Infantil i cor Juvenil, així com conjunt instrumental de vent i percussió i conjunt instrumental de corda.

Què pots estudiar?

1 – Cursos:
– Estimulació musical
– Iniciació a la Música per a 5 i 6 anys.
– Curs preparatori per a alumnat de 7 anys. Una hora de llenguatge musical i una hora de cor.
– Llenguatge musical: grau elemental i primer cicle d’Ensenyaments Mitjans. Dos hores setmanals. A partir de nou anys (vuit si han fet el curs preparatori)
– Instruments: flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, bombardí, tuba, percussió, piano, violí, viola, violoncel i cant. Una hora o mitja hora setmanal. A partir del tercer curs d’instrument, s’inclourà dins els estudis d’instrument, l’assignatura de Conjunt Instrumental
– Assignatures optatives per a l’alumnat d’Ensenyaments Mitjans: música de cambra, piano complementari, música moderna-jazz, cor Juvenil i Edició digital de partitures.
– Assignatures obertes a alumnat de matrícula lliure: harmonia, música de cambra, música moderna-jazz, cor infantil i cor juvenil.
– Conjunt instrumental de vent i percussió
– Conjunt instrumental de corda
– Conjunt instrumental de Jazz

2 – Cursos d’estiu:
L’Escola de Música del Patronat Municipal d’Eivissa ofereix cursos d’estiu, que estan destinats a l’alumnat ja iniciat en l’instrument i tenen com a objectiu que l’alumne/a en gaudeixi d’una forma diferent a com ho fa durant el curs.
Les classes seran col·lectives, fomentant d’aquesta manera el treball en equip, o individuals si el nombre d’alumnes ho permet. En funció del nivell del grup i el nombre de persones que el formin, es treballarà la tècnica de l’instrument i petites obres adequades a cada grup.
Els cursos estan dirigits tant a alumnat del Patronat com d’altres escoles. En el cas de superar el límit de places, tendrà preferència l’alumnat del Patronat i, dins d’aquests, els que hagin fet la preinscripció en primer lloc.

Enllaços a:
· Bases per al curs 2022-2023
· Calendari del curs 2021-2022

Horari de Secretaria:

De dilluns a divendres de de 9.00 a 14.00 h

Espai Cultural Can Ventosa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
patronatdemusica@eivissa.es
971397600 ext. 24132

Log In

Create an account