Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

“Projecte de remodelació del sanejament del Passeig Vara de Rey"

Data formalització del contracte: 3 de setembre de 2013

------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
Data:  19 d'agost de 2013
Import: vuitanta-nou mil tres-cents deu euros (89.310,00 € €)
IVA: divuit mil set-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims (18.755,10 €)
Preu Total: cent-vuit mil seixanta-cinc euros amb deu cèntims (108.065,10 €)
Termini formalització contracte: 16 de septembre de 2013


-------------------------------------------------------------------
Nota a 21 de març de 2013:
"A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 22 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella  al Sr. Juan Daura Escandell."


----------------------------------------------
Nota a 20 de març de 2013:
"Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 22 de març de 2013 a les 11:00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa".


--------------------------------------------------
Nota a 19 de març de 2013:
A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 20 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a presidenta d'aquella a la Vocal de la Junta Rectora, Sra. Catalina Sansano Costa.