Gabinet de dibuix (la Història de Joan Clapés)

Joan ClapesL’exposició vol posar de manifest la importància de la creativitat en el desenvolupament, realització i felicitat personal.

És determinant permetre que, en les trajectòries de la nostra vida, tenguin cabuda les diferents maneres d’expressió lligades exclusivament a la determinació personal i no a la formació acadèmica o dels judicis maniqueus, ja que només si deixam fluir la creativitat i la imaginació entendrem que la realitat mai és prosaica sinó una aventura on la llibertat és el seu principal ingredient.
Reconèixer la capacitat de troncar la quotidianitat, quan aquesta és contraria o negativa, requereix l'entusiasme. Només aquesta actitud pot convertir la vida no en una successió de fets, ni tampoc en un combat o en una resignada acceptació d’allò sobrevingut, sinó en alguna cosa conscient amb verdader i profund sentit.

L'Eivissa de Heinz Vontin

Vontin
Exposició: Heinz Vontin. fotografies | Museu Puget (sales de temporals)
Període: del 9 d'abril al 31 octubre 2014 · Contingut: 40 fotografies b/n de Heinz Vontin procedents de l'Arxiu d'imatge i so del Consell d'Eivissa