• 1
  • 2
Modelat 3D

Edat: 12-18 anys
Preu: 55€/mes o 140€/trim.
Horari: Dimecres de 18.00 a 20.00 h
Professor: Antoni Bonet Balanzat

Iniciació a la producció 3D.