• 1

Presentacions* Centrant-nos en el suport visual
Cada vegada que hem de presentar un treball o fer una exposició fem front a un exercici que va més enllà de la memorització i, en el millor dels casos, l’estudi.
En primer lloc, per construir un discurs hem de realitzar tot un procés de recerca i investigació. Això ens porta a fer-nos qüestions, a divagar, a convertir-nos en “especialistes”.

El primer que hem de tenir en compte, doncs, és que preparar una exposició requereix temps: una bona presentació no pot fer-se el dia anterior, sinó que és necessari temps i planificació: seleccionar idees clau, escollir imatges, dissenyar, sincronitzar temps...

Seleccionar el contingut a presentar és probablement la part més difícil quan preparem una presentació. Després de dies fent recerca i recavant informació, el volum d’informació pot transformar-se en un problema. Per això, convé agafar unes idees principals i tractar de transmetre-les.

Enllaç a:
· Presentacions acadèmiques II en pdf