• 1

Rutines de pensamentCom cada dijous, ahir de 16:00 a 18:00 hores, TALLER DE TÈCNIQUES D'ESTUDI I DUBTES amb Luis, que ens comenta:

Aquests dies estareu fent entregues dels darrers treballs i enfrontant els últims exàmens del trimestre. Parlarem d’una eina molt útil a l'hora d'estudiar i, sobre tot, d'aprendre: RUTINES DE PENSAMENT que són instruments que normalment utilitzen els docents perquè l'alumnat reflexioni sobre el que ha d'aprendre.

Una eina que ajuda a reflexionar sobre el seu pensament, a adonar-se de si en algú moment ha canviat i per què.

La nostra proposta és que l'utilitzeu sense que ningú ho demani, que sigui una tècnica d'estudi.
Com sempre és un recurs que pot ajudar-vos, però ningú està obligat a utilitzar-lo. Heu d'intentar trobar la millor manera d'estudiar per a vosaltres, anar provant diferents tècniques fins a trobar la que penseu que és la millor.

Quan utilitzar-les? No existeix un moment concret en el qual aplicar rutines. Dependrà del tipus de rutina, del vostre objectiu o necessitat. Hi ha rutines que s'utilitzen per iniciar un tema o projecte (per connectar amb els vostres coneixements previs), d'altres que s’utilitzen cada dia (per repassar el que has treballat a classe), d'altres que van molt bé per aprofundir o ampliar informació i algunes que podeu utilitzar per estudiar…

 
A continuació, us presentem unes quantes:
• 3, 2, 1, PONT:
Estratègia molt interessant a l'hora de treballar un tema nou. Abans de començar a estudiar un tema, només amb el títol del tema (una idea general), has descriure 3 idees (encara que siguin una xorrada), 2 preguntes que et fas i 1 metàfora o dibuix.
Una vegada estudiat el tema, has de tornar a escriure 3 idees (sintetitzant la informació), 2 preguntes (significatives o d'aprofundiment) i 1 metàfora o dibuix.
Contrastant l’abans i el després pots veure l'evolució d'un aprenentatge molt més significatiu.Rutina pensament 1

Rutina pensament 2

• PARAULA, IDEA, FRASE 
Exercici interessant a l'hora de treballar un text o una lectura. És una manera de treballar la comprensió lectora i sintetitzar el contingut: després de llegir un text, és tracta de seleccionar una paraula, una idea i una frase del text que consideri que expressa millor el contingut. 

• PARAULES CLAU 
Com la rutina anterior, aquesta també serveix per treballar diferents lectures i textos. Es tracta de seleccionar les diferents paraules claus de diferents parts del text i, al final, redactar la idea principal.

Rutina pensament 2