• 1
Jocs i relaxació

Edat: de 6 a 11 anys
Horari: Dissabte de 11.05 h a 12.05 h
Preu: 40 € trimestre residents i 55 € trimestre no residents
Professor: Martín Melinsky

Jocs, postures, autoconeixement...