• 1
Segueix el ritme

Edat: de 4 a 8 anys
Horari: Dissabte de 10.00 h a 11.00 h
Preu: 40 € trimestre residents i 55 € trimestre no residents
Professora: Claudia Reig