màgia

Edat: de 8 a 12 anys
Preu: 40 €/trimestre residents i 55 €/trimestre no residents 
Horari: Dissabtes de 12 h a 13 h.
Imparteix: Agustín Prades

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all