Joc dramàtic

Edat: de 13 a 17 anys
Preu: 30 €/mes o 10 €/classe
Horari: Dilluns i dijous de 16.30 h a 18.00 h
Imparteix: Óscar Sánchez · Taller de l’Associació Eivissa Omega

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all