• 1

Carta de presentacióQUÈ ÉS?
És una eina fonamental per la recerca de feina, ja que és on podem mostrar qui som.

QUINA INFORMACIÓ CAL INCLOURE?
Cal concretar la formació, experiència i capacitats, habilitats i actituds que tenim.

CAL RELACIONAR LA CARTA AMB EL LLOC DE TREBALL ON VA DIRIGIDA?
Sí, clar! Cal relacionar la carta amb el lloc on vols optar a treballar, això vol dir que cal que expliquis què et motiva a treballar en aquell lloc concret, què penses que pots aportar, quines funcions pots desenvolupar, etc.
Per exemple, pots explicar quina funció pots portar a terme tot i que no hagis tingut la oportunitat de treballar-hi: "puc coordinar un equip de treball".

COM PRESENTAR LA CARTA DE PRESENTACIÓ?
La carta acompanya el CV i actúa com introducció i presentació formal i personal de qui ets.

COM HA DE SER?
Ha de ser concreta, estructurada, ordenada i positiva.

QUANT A D'OCUPAR?
Ha d'ocupar un full, de color blanc en format A4.

COM REDACTAR-LA?
Cal redactar en 1a persona del singular, i amb un caràcter més personal que el CV.