• 1

CVInés va impartir el taller virtual "Com fer un CV".

Primer, cal recordar

QUÈ ÉS?
Un CV és un recull de totes les vostres experiències a nivell de formació, experiències laborals i totes les habilitats i aptituds que tenim de cara al món laboral.

COM FER UN CV?
1. DADES PERSONALS:
- Nom i cognoms
- Adreça
- Població
- Telèfon
- Adreça electrònica
- Foto
2. FORMACIÓ
- Reglada: títols oficials
- Complementària: cursos formació
- Idiomes
- Informàtica
3. EXPERIÈNCIA LABORAL
- Ocupació
- Empresa
- Temps
- Funcions
4. ALTRES DADES D'INTERÉS
- Disponibilitat: horaris, geogràfica
- Aficions
- Carnets especials

*ALGUNS CONSELLS:
- FORMAT: DinA4, concís i clar, una idea per frase
- REDACCIÓ: en estil formal. Redacten amb frases directes que descriguin el vostre recorregut amb seguretat. Per exemple: "Disseny i creació banner a l'empresa..."
- COM ORGANITZAR TOTA LA INFORMACIÓ?
CV cronològic: trajectòria laboral desde la més antiga a l'actual.
CV funcional: Trajectòria laboral segons les funcions desenvolupades (ex: cuinera - dissenyador@)
CV temàtic: trajectòria laboral més formació, segons temàtica o àmbit (ex: educació - turisme)
CV creatiu: creativitat al poder! Idees: CVgram, visualize.me, CVparade, etc
- Si tens un portafoli o blog creatiu o professional, adjunta el link al teu CV.