Can Tomeu - Casa de Colònies

La casa de Can Tomeu, que és un bé d'interès cultural (BIC), està situada al barri de Ca n’Escandell (carrer des Jondal, 47). És una casa típica eivissenca, anomenada originàriament "Casa d'Escandell de Tonio” en plànols de Joan Ballester de 1738, que forma part del Catàleg de Patrimoni del municipi d'Eivissa.

Actualment està adscrita al departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa i es destina a realitzar activitats emmarcades dins de l'àmbit de l'educació no formal.
Com a casa de colònies, Can Tomeu pot ser llogada per associacions, clubs, centres educatius o grups d'un altre tipus, sempre que compleixin el principi de no lucre, amb un mínim de 8 persones i que justifiquin un projecte educatiu. Per tant queda exclosa qualsevol tipus d'activitat de caràcter privat.


La casa ofereix allotjament per a grups i reserva dels equipaments. Les instal·lacions tenen una capacitat d'allotjament per´a 36 persones. Està dividida en dues habitacions per a 12 persones, una habitació per a 8 persones i una altra per a 4 persones.

Les reserves es realitzen a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa. La realització d'una reserva en Can Tomeu suposa l'acceptació del seu Reglament, publicat en el BOIB núm. 82 el dia 07/06/2012.
Els preus són públics i l'ordenança fiscal que els recull està publicada en el BOIB núm. 83 de 09/06/2012. 

Enllaç a:
· Instància sol·licitud M-149
· Díptic Can Tomeu
· Reglament de funcionament Can Tomeu
· Ordenança fiscal Can Tomeu - BOIB 83 09/06/2012