Julio 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Fecha formalización contrato: 4 de marzo de 2011

--------------------------------------------------
Entidad: RAFAEL PERERA LEOZ


- Fecha: 8 de febrero de 2011
- Importe: cuarenta y siete mil setenta y cuatro euros (47.074 €)
- IVA: ocho mil cuatrocientos setenta y tres euros con treinta y dos céntimos (8.473´32 €)
- Precio total: cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete euros con treinta y dos céntimos (55.547´32 €)
- Plazo de formalización contrato: hasta el 8 de marzo de 2011
Fecha de difusión: 23 de febrero de 2011