Mayo 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 47941/2023

“Reposició de pavimentació asfàltica de diferents carrers del TM d'Eivissa".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 45619/2023

“Subministrament i instal·lació d'un ascensor a la Casa Consistorial d'Eivissa".

Procedimiento: Abreviado simplificado
Criterios: oferta económica
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 39625/2023

“Gestión del servicio de comida a domiciliio municipal”

Procedimiento: Abierto
Criterios: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado