Junio 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 2148/2019

"Serveis d'abalisament de la zona de bany próxima a ses Figueres, Talamanca, i el canal de natació de Puig d'Es Molins"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
14 de febrero de 2019
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 2071/2019

"Acondicionament de zones ajardinades del barri de Ses Figueretes del Terme Municipal d'Eivissa"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 7 de febrero de 2019
Enlace al perfil del contratación de la Plataforma del Estado:
· Plaforma del Estado

Exp. Núm. 848/2019

"Proyecto de demolición del antiguo retén municipal"

Procedimento:
Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 18 de enero de 2019
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 612/2019

"Servei d'explotació del bar-cafeteria del local de l'associació de veïns de Platja d'en Bossa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 16 de enero de 2019
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado