Agost 17, 2022

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones admeses i excloses per les proves per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi a la convocatòria de juny 2022

Es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local d’Eivissa, el dia 27 de juny de 2022, de 09.00h a 14.00 h, i que tindrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------------------
Convocatòria noves proves per a l'obtenció del Permís Municipal de Conductor d'Autotaxi

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta alcaldia i publicades al BOIB núm. 39 de data 19 de març de 2022, que es celebrarà el dia 28 de juny de 2022 al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

L’horari de les proves serà el següent:
- Prova català: 9:00h
- Prova anglès: 12:30h
- Prova específica PMC: 16:30

El termini de presentació de sol·licituds és del del dimarts 7 de juny fins al 13 de juny de 2022, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35), prèvia reserva de cita a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, o bé per registre electrònic mitjançant el tràmit habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.

La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local d’Eivissa, el dia 27 de juny de 2022, de 09.00h a 14.00 h, i que tindrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Es recorda que la relació de documentació a aportar es troba a les bases publicades al BOIB núm. 39 de data 19 de març de 2022:
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11541/658869/bases-reguladores-de-laconvocatoria-i-proves-d-ap
També s’informa que la taxa dels drets d’examen son 6 € i que es pot liquidar directament al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Eivissa (C/ Canarias 35) o electrònicament a la plataforma del servei d’autoliquidacions: https://autoliquidaciones.eivissa.es/AutoliquidacionesWeb/
En cas de triar autoliquidació electrònica, s’haurà de triar l’opció de “drets d’examen” i posteriorment, triar l’epígraf “Laborals” i l’apartat “Grup E – Certificat d’escolaritat”.

Eivissa,
L’ALCALDE, P.D.
Aitor Morrás Alzugaray