Agost 01, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Termini: del 19 al 30 de juliol de 2021.

Poden optar a aquests premis els/las estudiants que compleixin els següents requisits:
- Haver cursat en el curs 2020/2021 els estudis de 2n de batxillerat o 2n de cicle formatiu de grau mitjà en qualsevol centre docent públic, concertat o privat.
- Estar empadronat al municipi d'Eivissa a data 31 de desembre de 2020.
- No haver complit els 31 anys a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf
· Bases en pdf
· Bases BOIB 17 de juliol en pdf
· Enllaç al tràmit a la seu electrònica