Desembre 04, 2021

Exp. Núm. 15366/2020

"Proyecto de acondicionamiento de las aceras de la calle León"

Procediment: Obert supersimplificat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16843/2020

"Proyecto básico y de ejecución de reforma del ala suroeste del edificio de la Casa Consistorial, cofianciado con fondos FEDER-EDUSI"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm.: 12739/2020

"Suministro e instalación de dos plantas enfriadoras (bomba de calor) en sustitución de las existentes en el edificio Cetis Torres 1 y 2"

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat

Exp. Núm. 12691/2020

"Servei per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal de la campanya nadalenca 2020-2021, en el municipi d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 11865/2020

"Serveis menjador escolar als centres on es realitzen les escoles d'estiu organitzades per l'Ajuntament d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
55
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319