Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-4692 de data 16/05/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits. Publicada en el BOIB núm. 65 de 19 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de maig fins al 2 de juny de 2022, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
Recursos Humans - Borsa de treball d'auxiliar administratiu/a per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis en l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen