Juliol 23, 2024

La Nova Avinguda

 • Els treballs de pintura i el nou carril bici de la nova avinguda d’Isidor Macabich finalitzaran aquesta setmana

  sinimagen

  Els treballs de pintura per a la senyalització horitzontal i del carril bici a la nova avinguda d’Isidor Macabich, iniciats el dilluns 17 d’abril, tenen previst finalitzar aquesta mateixa setmana. 

  En acabar aquestes feines de senyalització, l’avinguda s’obrirà de forma definitiva al trànsit rodat amb els dos carrils habilitats i el nou carril bici.

 • Los trabajos de pintura y el nuevo carril bici de la nueva avenida de Isidor Macabich finalizarán esta semana

  sinimagen

  Los trabajos de pintura para la señalización horizontal y del carril bici en la nueva avenida de Isidor Macabich, iniciados el lunes 17 de abril, tienen previsto finalizar esta misma semana. 

  Al finalizar estos trabajos de señalización, la avenida se abrirá de forma definitiva al tráfico rodado con los dos carriles habilitados y el nuevo carril bici.

 • Los comerciantes de la avenida de Isidor Macabich pueden empezar a solicitar las ayudas a partir del próximo lunes

  sinimagen

  La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la apertura del plazo para la solicitud de las ayudas directas al sector comercial, afectado por la obra de remodelación de la nueva avenida Isidor Macabich, con un presupuesto de 500.000 euros.


  Habrá dos tipos de ayudas, las dirigidas a pequeños y medianos comercios situados en planta baja o pie de calle de la avenida Isidor Macabich, con la entrada principal o el escaparate situados en esta avenida, dadas de alta en el censo empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria antes del año 2019, y que justifiquen pérdidas del 30% en comparación con los ingresos obtenidos durante el ejercicio del año 2019, año de referencia económica anterior a la pandemia, con cantidades máximas son de 6.000,00€ por solicitante.

 • El dilluns 10 començaran els treballs de l’asfaltatge definitiu, pintura de senyalística i pintura del carril bici a la nova avinguda.

  sinimagenEl treballs relacionatsamb lasfaltatge, lestesa de la capa de rodadura dasfalt i eltreballs de pintura de senyalísticai el carril bici començaran tal i com ja shavia anunciat el pròxim dilluns 10 dabril coincidint amb les vacances escolars per no afectar als desplaçaments als centres educatius i havent permès la circulaciódurant la Setmana Santaper no afectar al teixit comercialen el que és linici de la temporada turística.

 • El lunes 10 empezarán los trabajos del asfaltaje definitivo, pintura de señalética y pintura del carril bici en la nueva avenida.

  sinimagenLos trabajos relacionados con el asfaltaje, el tendido de la capa de rodadura de asfalto y los trabajos de pintura de señalística y el carril bici empezarán tal y como ya se había anunciado el próximo lunes 10 de abril coincidiendo con las vacaciones escolares por no afectar a los desplazamientos en los centros educativos y habiendo permitido la circulación durante la Semana Santa para no afectar al tejido comercial en lo que es el inicio de la temporada turística.

 • Les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich entren en la seva fase final.

  sinimagenLes obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich estan finalitzades en la majoria d’aspectes. En aquests moments està finalitzada l’obra de separativa de pluvials i sanejament en un 95%, pel que fa a la feina d’instal·lació de les noves voreres s’ha finalitzat a falta de diferents repassos i ja estan instal·lats tots els nous fanals i en funcionament. De la mateixa manera ja s’ha instal·lat tot l’arbrat de la nova avinguda i pel que fa al mobiliari urbà, s’han instal·lat tots els bancs, les papereres, les parades de bus i la pèrgola de la zona de descans de davant dels jutjats nous.

 • Las obras de la nueva avenida de Isidor Macabich entran en su fase final.

  sinimagenLas obras de la nueva avenida de Isidor Macabich están finalizadas en la mayoría de aspectos. En estos momentos está finalizada la obra de separativa de pluviales y saneamiento en un 95%, en cuanto al trabajo de instalación de las nuevas aceras se ha finalizado a falta de diferentes repasos y ya están instalados todos las nuevas farolas y en funcionamiento. Del mismo modo ya se ha instalado todo el arbolado de la nueva avenida y en cuanto al mobiliario urbano, se han instalado todos los bancos, las papeleras, las paradas de buzo y el cenador de la zona de descanso de ante los juzgados nuevos.

 • Bases per a les ajudes a empreses afectades per les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich

  sinimagenEl ple de l’Ajuntament d’Eivissa aprova les bases per a les ajudes a empreses afectades per les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich

  Les empreses donades d’alta des de l’any 2019 fins al 2022 estan incloses.

  El ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat aquest matí les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als establiments comercials afectats per les obres de remodelació de la nova avinguda d'Isidor Macabich.

 • La totalitat de la nova avinguda d’Isidor Macabich tendrà les noves voreres, enllumenat, arbrat i mobiliari urbà a mitjans febrer.

  sinimagenLes obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich avancen sense retràs i tenint per objectiu la seva finalització a finals de març del 2023. En aquests moments s’estan realitzant treballs sobre la calçada central previs a la capa intermèdia d’asfalt. Amb motiu del tancament de la planta asfàltica durant les festes de Nadal, els treballs d’asfaltat es realitzaran dins el mes de gener.

 • La totalidad de la nueva avenida de Isidor Macabich tendrá las nuevas aceras, alumbrado, arbolado y mobiliario urbano a medianos febrero.

  sinimagenLas obras de la nueva avenida de Isidor Macabich avanzan sin rendirás y teniendo por objetivo su finalización a finales de marzo del 2023. En estos momentos se están realizando trabajos sobre la calzada central previos a la capa intermedia de asfalto. Con motivo del cierre de la planta asfáltica durante las fiestas de Navidad, los trabajos de asfaltado se realizarán dentro del mes de enero.

  El calendario de las obras prevé que el nuevo pavimento, las farolas, el arbolado y los mobiliario urbano esté a mediados del mes de febrero. En estos momentos ya hay las nuevas aceras hasta la calle de Baleares, recordar que la acera izquierda comprendida entre la calle de Canàries y de Balears llevará el mismo pavimento que el parque de la Pau para darle continuidad.

 • Empieza la segunda fase de las obras de la nueva avenida de Isidor Macabich al tramo comprendido entre la calle del Bisbe Abad y Lasierra y calle de Extremadura

  sinimagenLas obras avanzan con los plazos previsto y a finales de la próxima semana se habilitarán las aceras desde la calle de Madrid hasta la plaza de Enric Fajarnés. Este tramo se suma a la acera derecha de Ignasi Wallis en la calle de Madrid que ya está operativa. Las obras de la nueva avenida de Isidor Macabich avanzan dentro de los plazos previstos y a partir del lunes 26 de septiembre se iniciará la segunda fase de las obras al tramo comprendido entre la calle del Bisbe Abad y Lasierra y la calle de Extremadura. Esta fase, que ya se está realizando en el tramo entre la avenida de Ignasi Wallis y la calle del Bisbe Abad y Lasierra.

 • Comença la segona fase de les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich al tram comprès entre el carrer del Bisbe Abad y Lasierra i carrer d’Extremadura

  sinimagenLes obres avancen amb els terminis previst i a finals de la pròxima setmana s’habilitaran les voreres des del carrer de Madrid fins la plaça d’Enric Fajarnés. Aquest tram es suma a la vorera dreta d’Ignasi Wallis al carrer de Madrid que ja està operativa. Les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich avancen dins els terminis prevists i a partir del dilluns 26 de setembre s’iniciarà la segona fase de les obres al tram comprès entre el carrer del Bisbe Abad y Lasierra i el carrer d’Extremadura. Aquesta fase, que ja s’està realitzant al tram entre l’avinguda d’Ignasi Wallis i el carre del Bisbe Abad y Lasierra.

 • La nueva avenida de Isidor Macabich estará operativa a principios de diciembre desde Ignasi Wallis hasta la calle de Canàries

  isidormacabichLas obras avanzan con los plazos previstos y se ha finalizado la primera fase en la mayor parte de la avenida. Las obras de la nueva avenida de Isidor Macabich avanzan dentro de los plazos previstos y a partir del lunes 5 de septiembre se iniciará la segunda fase de las obras que consiste en la implantación del sistema de canalizaciones de pluviales y pavimentación. La nueva avenida de Isidor Macabich estará habilitada completamente para tráfico rodado y peatones hasta la calle de Canàries en el mes de diciembre.
 • La nova avinguda d’Isidor Macabich estarà operativa a principis de desembre des d’Ignasi Wallis al carrer de Canàries

  isidormacabichLes obres avancen amb els terminis prevists i s’ha finalitzat la primera fase a la majoria de l’avinguda. Les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich avancen dins els terminis prevists i a partir del dilluns 5 de setembre s’iniciarà la segona fase de les obres que consisteix en la implantació del sistema de canalitzacions de pluvials i pavimentació. La nova avinguda d’Isidor Macabich estarà habilitada completament per a trànsit rodat i vianants fins al carrer de Canàries en el mes de desembre.

 • L’Ajuntament d’Eivissa acorda amb comerciants un nou paquet de mesures per pal·liar els efectes de les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich

  Hi haurà bonificació del 50% de la taxa de fems i exempció de la taxa d’ocupació de via pública, dues hores d’aparcament gratuït a clients, campanyes de dinamització comercial al Mercat i Eixample i instal·lació de banderoles.

 • Comença la connexió del nou sanejament al primer tram de l’avinguda d’Isidor Macabich

  Tram c. Madrid tancatA partir de dimarts, 21 de juny, i fins al dissabte dia 25, es tanca al trànsit el tram del carrer de Madrid comprés entre el carrer d’Aragó i l’encreuament d’Isidor Macabich amb motiu de les obres de continuació de la instal·lació del nou sanejament de la nova avinguda d’Isidor Macabich.

  En aquest tram, durant les obres, podrá accedir el veïnat amb aparcament a l'interior, els serveis de repartiment per fer càrrega i descàrrega i els serveis de neteja per a la recollida de fems.

 • Reobertura de la circulació al tram de l’avinguda d’Isidor Macabich tancat durant el cap de setmana

  Isidor MacabichEs reobre a la circulació, dimarts 14 de juny, a partir de les 7 del matí, el tram de l’avinguda d’Isidor Macabich tancat durant el cap de setmana.

  A partir de dimarts a les 7.00 hores del matí, quedarà obert al transit rodat el primer tram de l’avinguda d’Isidor Macabich. Aquest tram ha estat tallat durant aquest cap de setmana per les obres de remodelació de la nova avinguda d'Isidor Macabich.

 • Comença la connexió del primer tram de canonades de la nova avinguda d’Isidor Macabich

  Tancament Isidor MacabichEl pròxim dissabte 11 de juny les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich iniciaran les tasques de connexió de les canonades al tram comprès entre l’avinguda d’Ignasi Wallis i el carrer de Madrid.

  Aquesta actuació requereix el tancament al trànsit d’aquest tram des del dissabte 11 a les 7 hores fins el dimarts 14 de juny a la tarda. La resta de l’avinguda romandrà oberta a la circulació.

 • Prohibit l’estacionament al tram de l’avinguda d'Isidor Macabich entre carrer Abad y Lasierra y carrer d’Extremadura

  Isidor MacabichAmb motiu de l’avanç de les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich, a partir del pròxim divendres 20 de maig es prohibirà l’estacionament al tram de l’avinguda comprès entre el carrer del Bisbe Abad y Lasierra i el carrer d’Extremadura.

  A partir del divendres, en aquest tram s’iniciaran els treballs de tancat i retirada de l’arbrat tal i com ja s’ha realitzat en els dos trams anteriors, el comprès entre l’avinguda d’Ignasi Wallis i la plaça d’Enrique Fajarnés i el comprès entre la plaça d’Enrique Fajarnés i el carrer del Bisbe Abad y Lasierra.

 • Dues hores d'aparcament gratuït per la compra al petit comerç

  Per la compra al petit comerç o consumint en algun establiment del centre de la ciutat es podrà aparcar, de forma gratuïta durant dures hores, a l'aparcament del CETIS al llarg de tot el dia.


  També s'incorporen dues hores gratuïtes a l'aparcament del Mercat Nou, en horari de tarda.
  D'aquesta manera, es facilita a tots els clients del petit comerç de la ciutat, accedir a la ciutat, facilitant l'aparcament dels vehicles de forma gratuïta i poder comprar a les tendes del centre de la ciutat o prendre un refresc.