Octubre 03, 2023

ajuntamentdaltvila

Borsa de treball de tècnic/a de jardineria, per cobrir amb caràcter temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Aportació de documentació

Para formar parte de una bolsa de trabajo de Técnico/a de Jardinería para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes de prestación de servicios en el Ajuntament d’Eivissa como funcionarios, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso.

Més informació a la Seu Electrònica