Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Oferta treball per a Recursos Humans, Processos d'Estabilització, funcionari de carrera / personal laboral fixo

Aportació de documentació

Aportació de documentació, requisits exigits a la convocatòria i baremació de mèrits, Processos d'Estabilització. Mitjançant aquest tràmit haurà de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits per participar a la convocatòria juntament amb els mèrits avaluables (experiència professional, mèrits acadèmics, accions formatives i coneixements de la llengua catalana).

Més informació a la Seu Electrònica