Desembre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta de revisió d'al·legacions a la valoració de mèrits i llista definitiva de puntuacions del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns.

Enllaç a: 

Acta en PDF

ACTA DE REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN/A PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Acta en PDF