Setembre 21, 2023

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple del 21 de març de 2023

1a Convocatòria: 21 de març de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 23 de març de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 21 de març de 2023

Seguir en directe a Youtube

_______________________________________________________________________________