Octubre 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Coordinadora de Regidories

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 375
Fax: 971 399 274

Aquesta figura té com a funcions, les següents:
- Garantir la coordinació entre els diferents departaments i regidories, evitant així les duplicitats de tasques.
- Assessorar els regidors en qualsevol comesa que li sigui encarregada. Preparar materials i informes que derivin d'aquesta tasca.
- Supervisar les activitats organitzades per les àrees de Govern i fer un seguiment de les polítiques impulsades per cadascuna de les regidories.
- Fer seguiment i impulsar el compliment del Pla de Mandat de l'Ajuntament d'Eivissa, establint criteris d'eficiència i eficàcia.
- Assessorar i estudiar els assumptes que li siguin requerits, ja sigui des de l'Alcaldia, així com pels regidors i les regidores de l’equip de govern.
Dotació econòmica de 42,560,29 euros anuals bruts repartits en 14 pagues.


Currículum Vitae:
Clara Rosselló - Eivissa, març de 1982.

Formació:
Llicenciada en Filologia anglesa per la UNED.
Tècnic superior en Protocol i Relacions institucionals per l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya (ESPRI)

Idiomes:

Català nivell D per la Junta Avaluadora (actual C2)
Francès nivell Intermig 1 EOI
Rus nivell A1 EOI

Experiència laboral:
- Cap de Comunicació a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (2016-2019)
- Assessora parlamentaria pel Grup Socialista. Parlament de les Illes Balears (2015-2016)
- Guest service per a empresa del sector hoteler. (2015)
- Auxiliar Administratiu a l’Ajuntament d’Eivissa (2010-2013)
-Tècnic en Protocol per l’organització del Congrés “VI Encuentro Taho. Conecta con el Meditarraneo”. (2010)
- Adjunta al Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament d’Eivissa. (2009)
- Administratiu per a empresa privada dedicada a l’ensenyament (2009)
- Organizació i coordinació tècnica “Jornadas Participación y Ciudadanía” i Assemblea general del Consorci Pangea Arco Mediterráneo. (2007)
- Assistència tècnica a la III Setmana Internacional de la música. (2007)
- Responsable de coordinació i protocol per a l’exposició “Dins les murades”. Patrocinada per l’Obra Social de la Fundació La Caixa (maig 2006)
- Practiques als departaments de Protocol, Comunicació, Turisme i Pla d’Excel·lència de l’Ajuntament d’Eivissa en qualitat d’adjunta de protocol – pràctiques no remunerades mitjançant conveni amb l’ESPRI. (2006)