Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
-Cultura.
- Arxiu municipal.
- Festes.
- Joventut.
- Educació.
- Benestar Social.
- Comerç.
- Turisme.
- Treball i Formació.
- Esports.
- Participació Ciutadana.
- Normalització lingüística.
- Salut pública i benestar animal.
- Cementiris.
-Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.