abril 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 47130/2021

"Servei citologies i ecografies ginecològiques pels empleats públics de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus organismes dependents, patronats municipals”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 47284/2021

"Servicios de inserción sociolaboral y de terapia ocupacional para personas en riesgo de exclusion social. Contrato reservado a empresas de inserción

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: 
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 43414/2021

"Obras de construcción del edificio de la Casa de la Música del TM Eivissa”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 9 de desembre de 2021
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 44166/2021

"Obres del projecte bàsic i executiu per a la reforma dels vestuaris del camp de fútbol de Can Cantó".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 43363/2021

"Servicio de limpieza y desinfección de los centros públicos de educación infantil y primaria de titularidad municipal con motivo de la COVID19 para el curso escolar 2021-2022”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 24 de novembre de 2021
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat