Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

“Proyecto de iluminación del estadio de fútbol de Can Misses” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
-  IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 07/07/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.
Per un import de:
- Dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
- IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- Sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 25/05/2009


------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.30 hores.
Data difusió: 15/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins a l’ 1 d’abril de 2009