abril 24, 2024

ajuntamentdaltvila

"Serveis per l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament d'Eivissa i organismes municipals a l'esquema nacional de seguretat, la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD) i externalització del delegat de protecció de dades"
 
Procediment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat