Març 27, 2023
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Cita previa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Amb motiu de les obres de la xarxa elèctrica que es duen a terme al barri de ses Figueretes, a partir del dilluns dia 14 de febrer, des de les 08.00 h, i fins la finalització de les obres al carrer de Ramon Muntaner, es prohibeix:

L’estacionament al carrer de Galícia i al carrer de Ramon Muntaner, des de les 07.00 h fins al final de l’obra en els trams degudament senyalitzats.
Es restringirà la circulació en moments puntuals de l’obra, al carrer de Galícia i al carrer de Ramon Muntaner, senyalitzant els desviaments necessaris.

Eivissa, 11 de febrer de 2022
L'alcalde, Rafel Ruiz Gónzalez