Mai 22, 2022

ajuntamentdaltvila

Amb motiu de les obres de modificació de la xarxa elèctrica que es duen a terme al carrers Madrid i Vicent Serra, a partir del dilluns 21 de març, a les 08.00 h, es prohibeix:
- L’estacionament i la circulació al carrer de Vicent Serra en el tram comprès entre l’avinguda d’Ignasi Wallis i el carrer Madrid.

Eivissa, 18 de març de 2022
Elena López Bonet
Alcaldessa Acctal.