Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Constitució  Consorcio Patrimoni HumanitatL'Ajuntament d'Eivissa ha acollit  avui la reunió de la constitució del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la que hi han assistit la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Torres, com a presidents d'Honor del Consorci,  l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i representants dels partits polítics i membres del Consorci.

Avui s'han aprovat assumptes de tràmit, algun d'ells amb molt de retard com és l'aprovació definitiva dels comptes de l'any 2013.

 

Els assumptes de l'ordre del dia han estat:

1. Aprovació definitiva del compte general de 2013
2. Aprovació inicial del compte general de 2014
3. Liquidació del pressupost de 2014, que reflexa un romanent de tresoreria de més de 15 milions d’euros
4. Donar compte de modificacions pressupostàries de 2015

En la reunió s'han parlat dels objectius a curt i mig termini per tal de reactivar els projectes i posar a treballar aquesta entitat. En aquestos moments es treballa també per a poder dur propostes a aprovació en la propera reunió de la Junta Rectora.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que la posada en marxa del Consorci Patrimoni de la Humanitat significarà una empenta i un impuls molt important per a la ciutat d'Eivissa.

De cara a 2016 es farà una proposta de pressupost per executar amb els 15 milions d'euros de romanent principalment les següents obres:

-Peatonalització del passeig de Vara de Rey.
-Reforma i aparcament del Reina Sofía.
-Reforma del carrer Murada (ja en tràmit).
-Reforma dels carrers Hospital i Soledat.
-Espai complementari per al Museu d’Art Contemporani al carrer de sa Creu.
-Intervenció a la UA-27 de sa Penya.

Paral·lelament el Consorci Patrimoni de la Humanitat treballarà amb altres temes administratius i de funcionament de l'entitat  de cara a 2016 com son:

1. Revisió dels estatuts i funcionament del Consorci. A rel de la Llei de Racionalització de les Administracions Públiques, el Consorci s’ha d’absorbir per part de l’Ajuntament d’Eivissa. Això obliga a modificar estatuts, a revisar el problema de la despesa corrent (que només la suporta actualment l’Ajuntament) i a estudiar el futur d’aquesta entitat.

2. Aprovació del pressupost de 2016. El romanent que queda pendent d’inversió, que estarà en torn als 15 milions d’euros, s’adjudicarà als diferents projectes que s’han de desenvolupar. Són projectes que s’estan revisant per reajustar els preus i revisar les pròpies intervencions.

3. Reactivació de la comissió tècnica amb representació de totes les institucions amb competències sobre els béns declarats Patrimoni de la Humanitat.

4. Estudiar  el funcionament i finançament del Consorci una vegada, una vegada s'esgoti el pressupost  per posar en marxa nous projectes.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha destacat el compromís del Govern en mantenir i posar en valor el Patrimoni de la Humanitat “que és el ens fa diferents respecte a altres indrets”. Armengol ha afirmat que des del Govern s'agilitzaran tots els tràmits administratius per tal que “s'agilitzi l'execució dels projectes que es mereixen tots els ciutadans i ciutadanes”

Per altra banda, el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Torres, ha volgut mostrar el seu recolzament al Consorci “ que mira la futur per preservar el passat cultural, històric i patrimonial d'Eivissa”.