Febrer 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

donacioarxiu1L’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (AHEiF) ha rebut per part de la família Llobet la donació de l’arxiu d’Alexandre Llobet Ferrer. Una recopilació de documents, que inclouen periòdics, alguna fotografia, documents des del segle XVII fins al segle XX, publicacions d'abast local, balear i estatal i llibres. La directora de l’AHEiF, Fanny Tur, el regidor de Cultura, Pep Tur i Guadalupe Llobet Hospital, han presentat avui aquesta documentació que passa a formar part de l’Arxiu Històric. La donació, feta per la família del que fos alcalde d’Eivissa, està composta per periòdics, alguna fotografia, documents des del segle XVII fins al segle XX i publicacions d'abast local, balear i estatal

El regidor de Cultura, Pep Tur, ha assenyalat que ‘és una donació immensa d’una importància i una qualitat documental que hem vist poques vegades, que abasta documentació des del segle XVII fins al XX i per això volia donar les gràcies a Guadalupe Llobet per aquesta donació. Sempre m’agrada dir que la importància de l’Arxiu Històric és precisament la de conservar la història, la memòria de la nostra ciutat i de la nostra illa i els seus ciutadans. És la manera de poder seguir endavant coneixent perfectament quin és el nostre passat. En aquest sentit, aquesta donació em sembla extraordinària’.

donacioarxiu2Per part seva, la directora de l’Arxiu, Fanny Tur, ha destacat que ‘estam parlant de tres arxius a la vegada, el d’Alexandre Llobet, el de la família Wallis i el de Bartomeu Roselló. És d’un valor incalculable i això és un petit tasc de la seua biblioteca i els documents. Estan els plànols gràfics del cable de telègraph que es va instal·lar entre Mallorca i Eivissa en un document de 1860; hi ha documents relatius a la gestió de ses Salines; el projecte de millora del port d’Eivissa de l’any 1880 l’enginyer Emili Pou; documents de tota la gestió que va fer amb Bartomeu Rosselló com a diputat, o actes de les festes que ens vàrem fer per la inauguració del monument de Vara de Rey’, entre altres documents.

Guadalupe Llobet, neta de Alexandre Llobet, ha explicat que ‘els arxius es trobaven a la biblioteca de casa del seu güello i que una vegada que van comprovar que estaven bé conservats van decidir donar-los a l’Arxiu Històric, que s’ha encarregat de documentar-los’.

Entre els documents ja inventariat es troben el Memorial de los Jurados de la Ysla de Ybiza, de l’any 1647; Suma de les privilegis concedits per los Srs. Antichs de la Ysla de Yvissa. Epilogo de la present tarifa dels Privilegis a(m)b los quals la felicisima memoria dels serenissims Reys de Aragó, y Mallorcas e altres Señors dels presents Castell, Vila e illa de Ybiça han Gobernada, de 1656; llibre del Cargo de la Thesoreria destas Reales Salinas de Yviza y Formentera empesado en 25 de Febrero del año de 1.717; i documentació relativa a la família Wallis i la seua activitat naviliera i empresarial.

donacioarxiu3

 

 

 

 

 

Alexandre Llobet Ferrer (Eivissa, 1899-1958) va ser un polític espanyol, fundador en 1933 de la Junta Local del Turisme d'Eivissa (en l'actualitat Foment de Turisme), alcalde de la ciutat d'Eivissa i director del Diari d'Eivissa.

Correspondència d’Isidor Macabich

L’Arxiu també ha donat a conèixer avui la col·lecció de cartes d’Isidor Macabich, entre les quals es troba una carta dirigida a l’Emili Darder, alcalde republicà a Palma, assasinat al 1937 i cartes de Miquel Font com a secretari de la Diputació Provincial en resposta a una proposta de Macabich sobre una proposta de crear una càtedra d’estudis balear i de cultura de les illes.

Llistat dels documents de l'Arxiu inventariats

Wpp