Febrer 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenL’Ajuntament d’Eivissa ha traslladat al Consell insular un informe jurídic en relació amb dues infraccions ocorregudes a Eivissa amb taxis d’altres municipis.
El primer dels fets va ocórrer el 8 de setembre, quan es va sol·licitar un taxi adaptat al port de Botafoch dues vegades sense resposta. El segon, el 10 de setembre, va ser una trucada des d’un hotel d’un servei adaptat per anar a l’aeroport i també es va rebutjar dues vegades. Des de la Federació Insular del Taxi de l’Illa d’Eivissa (FITIE) han informat al Consistori que en cap moment es va assignar a taxis adaptats d’Eivissa sinó a vehicles d’altres municipis.

El regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ha recordat que ‘aquest tipus de serveis tant al port com a l’aeroport i a l’hospital són essencials i han de ser prioritaris. No podem permetre que es repeteixin circumstàncies com aquesta, per això i una vegada constatat que els taxis no són d’Eivissa i que des de l’Ajuntament no podem imposar-los cap sanció, aquestes incidències s’han posat al coneixement del Consell d’Eivissa perquè dugui a terme les accions oportunes’.

Des de la regidoria de Mobilitat s’ha informat que aquests fets poden ser constitutius de sanció, bé per part de la institució insular o bé per part de l’ajuntament del municipi al qual corresponguin. Així, i de conformitat amb l’article 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, qui reconeix les tècniques de col·laboració entre administracions públiques, i estableix ‘l'emissió d’informes no preceptius amb el fi de què les diferents administracions expressin el seu criteri sobre propostes o actuacions que incideixin en les seves competències’, ha remès aquest informe al Consell insular.

El fet de negar-se a prestar serveis essencials sense causa justificada, és considerat com a una infracció molt greu recollit tant a l’article 89 de la Llei de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears com al article 36 del Reglament del Servei de Transport Urbà de Viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa. Ambdós documents recullen que les infraccions molt greus s’han de sancionar amb una multa de 1.001 a 6.000 euros.

L’Ajuntament d’Eivissa ha sancionat durant aquest estiu a set taxistes del municipi per rebutjar serveis essencials a l’hospital.

Wpp