Gener 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Patronat d'EsportsL'Ajuntament d'Eivissa, a través del Patronat Municipal d'Esports, treu a licitació la reforma interior dels vestuaris de de les piscines de Can Misses.

Les obres, que tenen un pressupost de 321.976,32 euros (IVA inclòs), tenen com a objectiu la renovació de les instal·lacions municipals, substituint el forjat existent de la coberta dels vestuaris i reformant els mateixos vestuaris i l’entrada d'accés.

En quant al forjat existent, s'haurà de demolir, prèviament desmuntant totes les instal·lacions reutilitzables, amb la finalitat de realitzar nous fonaments per a la construcció d'una altra planta.

En relació a la reforma interior, tot i que els vestuaris es troben en bon estat, han quedat antiquats i presenten alguns problemes d’accessibilitat.

Les persones interessades podran presentar ofertes fins el pròxim dia 24 del present mes.

Enllaç a:
· Perfil del Contractant

Wpp