Agost 08, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

MascotesDurant l’any 2021, s’han aixecat un total de 134 actes a propietaris per incomplir diferents normatives.

La Policia Local d'Eivissa ha iniciat una campanya de control d'infraccions relacionades amb la tinença de mascotes. La campanya, que ja s'està desenvolupant, se centra a diferents barris i zones de la ciutat on s'ha detectat una alta incidència en infraccions relacionades amb la tinença d'animals.

urant el 2021, la Policia Local d'Eivissa, ha aixecat un total 134 actes relacionades amb l'incompliment de diferents obligacions per part dels propietaris com no recollir els excrements, portar la mascota sense el morrió, especialment en el cas d'animals potencialment perillosos, i infraccions per l’ús de les platges.

D'aquest total, s'han aixecat 71 actes a propietaris per incomplir el deure de recollir els excrements. Aquesta infracció està classificada com a greu en l'Ordenança Municipal de tinença i protecció d'animals i pot ser sancionada entre 300,01 a 1.500 €.

Així mateix, s'han formulat un total 31 denúncies per permetre l'accés de les mascotes a les platges en dates i en zones no autoritzades. En aquest sentit, la Policia Local d'Eivissa ha recordat que l'ordenança d'ús de les platges, disposa que es permetrà la presència d'animals a les platges al llarg de l'any a excepció dels caps de setmana i festius i durant el període comprès entre l'inici de la festivitat de Setmana Santa fins al 31 d'octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida.

Actualment, la ciutat d'Eivissa compta amb dues zones de platja en les que es permet la presència d'animals en la zona de bany durant tot l'any, a la platja de Talamanca, en el barri de ses Figueres, entre el carrer de Benirràs i el límit del terme municipal i a platja den Bossa, en el tram de costa situat entre els carrers quartó de Balançat i Quartó de Santa Eulària, al barri d'es Viver.

A més, durant 2021 s'han aixecat un total de 32 actes per altres infraccions relacionades amb la tinença d'animals, com ara circular amb el gos sense portar-lo subjecte amb corretja, o incomplir l'obligació de vacunar-ho i en concret 7 d'aquestes denúncies ho són per infraccions amb animals potencialment perillosos, com ara portar-lo sense morrió, deixar-ho amollat sense corretja, o mancar de la corresponent assegurança obligatòria.

Per altra banda, des de la regidoria de Medi Ambient, s'està finalitzant l'actualització de l'ordenança de residus en la que es preveu incorporar l'obligatorietat als propietaris de cans de portar una ampolla amb aigua per tal de netejar l'orina dels gossos.

Wpp