Agost 14, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Beques ArqueologiaL’Ajuntament d’Eivissa presenta els treballs de les beques municipals d’Arqueologia, centrades en el material obtingut de les excavacions de es Soto Fosc, la reforma de l’Ajuntament Vell i de l’Hospital Civil.

El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament d'Eivissa, Pep Tur, juntament amb la tècnica de Patrimoni, Rosa Gurrea, i les dues estudiants guanyadores de la beca d’arqueologia, Elena Navarro i Raquel Pardo, han presentat avui el resultat de les pràctiques que s'han desenvolupat en el taller de Patrimoni de l'Ajuntament, on es guarden materials i objectes recuperats en diverses excavacions preventives realitzades en el municipi.

El regidor de patrimoni, Pep Tur, ha dit que ‘aquestes beques d’arqueologia responen als objectius que ha de tenir una institució pública, com és permetre l'accés de joves estudiants i graduats a la realitat de l’arqueologia’. El regidor ha agraït tant al Consell insular com al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera la col·laboració en el préstec del material per al seu estudi i catalogació i la feina que han realitzat les dues persones becades així com la realitzada per la tècnica de Patrimoni i l’arqueòloga de l’Ajuntament d’Eivissa per l’interès i l’entrega que posen en formar a les persones que són becades per l’Ajuntament d'Eivissa.

La tècnica de Patrimoni, Rosa Gurrea, ha valorat que durant aquestes pràctiques, s’han catalogat més de 3.000 peces de ceràmica. El treball en arqueologia, una vegada realitzada l’excavació, es traslladen aquí, es classifiquen i s’inclouen a l’inventari. En aquesta ocasió s’ha fet també restauració de diferents peces. Es dibuixa i es prepara el material per al seu posterior estudi. En aquest cas, les pràctiques han abastat diferents èpoques històriques per tal que les dues persones becades ho poguessin conèixer’.

Les dos persones seleccionades per a la beca d’arqueologia han estat Elena Navarro, graduada en arqueologia, i Raquel Pardo, que compta amb estudis de restauració de béns culturals.

Les pràctiques van començar el passat 1 de setembre i finalitzen demà 3 de novembre, període que cobreix les 300 hores de formació pràctica previstes en les bases. Durant aquest temps, han dut a terme tasques pròpies de tractaments dels materials en laboratori, des de la rentada de peces, classificació, inventari, dibuix i restauració, així com digitalització d'inventaris i dibuixos.

En concret, durant el període de beca s'ha actuat sobre materials recuperats en tres intervencions arqueològiques, com són la intervenció en 2012 de l'aparcament del Soto Fosc, la reforma de la casa consistorial de l’Ajuntament Vell i finalment sobre un important lot de materials trobats a l'Hospital Civil.

El lot no gaire ampli dels materials trobats durant l'ampliació de l'aparcament del Soto, permetia que les becàries poguessin familiaritzar-se amb peces ceràmiques pròpies d'Eivissa, i la seva àmplia cronologia permetia introduir-los en el reconeixement i classificació des d'època antiga a l'època moderna. Amb aquests materials s’han duit a terme treballs de rentada, siglat, descripció i inventari.

Pel que fa a les obres de la casa Consistorial, on es va localitzar una cisterna de doble absis, característica del període púnic de la ciutat i que del farciment de la mateixa es van recuperar bastants fragments de ceràmica d'època antiga, podent-se, fins i tot reconstruir algun atuell gairebé complet. Sobre aquest material es van dur a terme treballs rentat, siglat, descripció i inventari.

Per a les pràctiques de dibuix de material arqueològic es va triar un lot de ceràmiques islàmiques d'un context trobat en les excavacions del MACE de 2008. Es tracta d'un material ja processat i inventariat. En la seva elecció es va tenir en compte el fet que poguessin reconèixer ceràmiques d'aquest període, escassament representat en els contextos anteriors.

Finalment, i de cara a les noves intervencions previstes, s'han revisat els materials trobats en el solar de l'Antic Hospital de Dalt Vila. El dipòsit d’aquest material s'ha sol·licitat al Consell Insular per a procedir al seu estudi.

Sobre les peces dels segles XVII-XVIII han realitzat, a més de tasques de revisió de l'inventari, el dibuix de plats i escudelles de produccions catalanes, mallorquines i del llevant. Un material que destaca per la seva profusa i interessant decoració en blau, reflex metàl·lic o verd i manganès dels tallers d'Inca.

Wpp