Agost 14, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Aigües barrisL'Ajuntament d'Eivissa treu a licitació el projecte per a l'execució de les obres que permetran millorar el servei d’abastiment d'aigua dels barris de Can Misses i Can Escandell. El projecte ha sortit a licitació per 253.590,57 euros (IVA inclòs) i les empreses interessades podran presentar ofertes fins el pròxim dia 14 d'octubre.

La regidora d’Urbanisme, Elena López, ha destacat que ‘ aquestes obres formen part de les inversions previstes al Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua i estan dirigides a garantir una gestió sostenible i a aplicar millores en la xarxa d’abastiment i sanejament de la ciutat’.

Durant els últims anys, i a causa de l'augment dels consums, els barris de Can Misses i Can Escandell han vingut registrant una manca de pressió d'aigua de la xarxa de proveïment. Això provoca que, en temporada estival, quan la demanda és major, les zones altes d'aquests barris es quedin sense pressió d'aigua.
Per tot això, es requereix millorar les condicions de pressió per a optimitzar la qualitat del servei amb la finalitat d'obtenir un equilibri entre pressions, evitant manca de pressió de les zones altes i sobrepressions en les zones baixes.

La zona d'actuació del projecte que surt a licitació es troba en l'entorn situat al sud de la carretera E-20, al costat dels barris de Can Misses, Can Escandell i Cases Barates, així com a diversos punts d'aquests sectors on es realitzaran actuacions puntuals.
La solució adoptada consisteixen executar conducció d'enllaç per a emmallar els sectors de Can Misses i Cases Barates, utilitzant la canonada de transport instal·lada, que transcorre al costat de la E-20 en el costat nord.
Des d'aquesta canonada de fosa dúctil de diàmetre 200mm, es durà a terme una connexió i encreuament de la carretera E-20 per a emmallar i subministrar als barris esmentats que disposen de poca pressió d’aigua.

El traçat de la canalització evita l'expropiació parcial a particulars de la zona, de manera que el col·lector es desenvolupa en terrenys de titularitat pública de l'Ajuntament i de Carreteres.

Wpp