Gener 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Horts Can TomeuL’Ajuntament d’Eivissa ha començat les obres dels horts urbans a la finca de Can Tomeu. Es tracta d’una instal·lació de cultiu que es preveu convertir en un punt de trobada que dinamitzi el barri. A més, dins el projecte, s’inclou una important feina de rehabilitació dels elements etnològics de la finca.
Els treballs són cofinançats pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament d’Eivissa.

El projecte tècnic inclou la definició a la finca de les diferents parcel·les de cultiu d’entre 35 i 50 m2 cadascuna, delimitades entre si. També es preveu una parcel·la d'extensió major per a tallers, una zona de compostatge i selecció de residus, una zona de magatzematge i també d'higiene.

Es reservarà un espai destinat a tallers per a activitats didàctiques i recreatives relacionades amb el medi rural tradicional, que permetin la formació, el foment de l'agricultura i el plantejament d'una educació ambiental i de sostenibilitat, per a això també s'inclouran zones per a reciclatge i compostatge.

Hi haurà una zona de descans i s'incentivarà la inclusió mitjançant mesures arquitectòniques per a poder realitzar l'activitat de manera accessible, ja sigui mitjançant la col·locació d'elements estabilitzadors en els camins, de taules de cultiu adaptades i la col·locació d'un bany adaptat.

El projecte preveu la realització de la neteja i restauració del pou i cisterna tradicionals. La instal·lació es completaria amb la plantació d'arbratge que aporti zona d'ombra i protecció a l'àrea de descans.

Respecte de la situació preexistent en la parcel·la, en el projecte s'ha buscat respectar al màxim l'existent, referint-se a l'orografia del terreny com al mur tradicional de pedra seca i el clos.

Wpp