Octubre 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Conveni Casal IgualtatL’associació de Dones Progressistes d’Eivissa i Formentera, la Llave del Armario i Nius (Nidos de Identidad y Unión Solidaria) disposaran de la sala oest de les instal·lacions de forma parcial i gratuïta.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i les presidentes de les associacions Dones Progressistes, Vicenta Mengual; de Nius (Nidos de Identidad y Unión Solidaria), Susana Ripoll; i el president de La Llave del Armario, Antonio Martí, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’una sala al Casal d’Igualtat. A la signatura també hi ha assistit la regidora d’Igualtat, Montse García.

El conveni suposa la cessió de forma parcial i gratuïta de la sala oest de les instal·lacions amb la finalitat de la prestació dels serveis propis de les associacions adreçats a sòcies, institucions i particulars, la promoció d'activitats d'igualtat entre les persones, foment de l'empoderament femení i el foment de la participació dels homes dins les seues activitats, per tal de fer real la igualtat entre els gèneres o altres activitats que estiguin relacionades o vinculades a les finalitats estatutàries de l'associació.

L’acord té una vigència inicial de dos anys, prorrogable de mutu acord per a dos anys més. La cessió vendrà definida a través d’un calendari d’ús setmanal que estarà regulat per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

Wpp