Octubre 24, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Digitalització per a webL'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera (AHEiF) està treballant en la incorporació de noves sèries documentals als fons digitalitzats perquè puguin ser consultats per la ciutadania mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.

Es tracta d’una sèrie de passaports datats entre 1819 i 1859, una documentació que té molta informació per a persones que cerquen el rastre dels seus avantpassats. Entre les noves sèries també es troben els Decrets de la Cúria de la Reial Governació, arxius que van des del segle XVII a final del XVIII.

Els passaports es troben dins la sèrie documental ‘Defensa i Ordre Públic’. En aquella època era un document necessari per viatjar encara que fos dins del territori espanyol. Entre 1850 i 1854 hi havia un passaport específic per a 'pobres de solemnitat', un concepte es va crear a mitjan segle XIX per garantir que les persones que no ho podien pagar tinguessin accés gratuït a la justícia i a altres serveis.
Dins aquesta sèrie documental hi ha també documentació relativa a allistaments, peticions de passaports, documentació annexa i registres de passaports. Quant als passaports, a més dels ‘interiors’ hi ha passaports d’ultramar i per viatjar a l’estranger.

També s’està treballant per posar a disposició de la ciutadania els Decrets de la Cúria de la Reial Governació. La Cúria era la més alta representació de la justícia o la magistratura judicial a les Illes en representació del poder reial. Per això el governador o representant del rei a les Pitiüses era també el representant de la justícia. Aquesta documentació es trobava on estava l'edifici de la Cúria, a la plaça de la Catedral, on avui està l'oficina d'informació turística i el Centre d'Interpretació Madina Yabisa. Va estar anys allà fins que als anys seixanta, sent secretaris Carlos i Mariano Llobet la varen fer traslladar a l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera.

Els treballs de digitalització que es duent a terme a la sala de ses Voltes de l'Arxiu Històric els està realitzant l’empresa Artyplan de Barcelona, que també digitalitza a l'Arxiu del Regne de Mallorca (ARM) i a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El pressupost dels treballs és de 12.000 euros.

Wpp