Juny 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Carrer ConquestaL'Ajuntament d'Eivissa ha tret a licitació per un import de 183.708 euros el projecte de rehabilitació del carrer Conquesta, a Dalt Vila. Les obres seran finançades pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. El termini per a presentar propostes finalitza el pròxim 30 de març.

L'objecte d'aquest contracte és intervenir en aquest vial tradicional del barri de Dalt Vila, que comença de vora del convent de ses Monges i arriba fins a la confluència amb els carrers St. Josep i Santa Faç. No obstant, les obres previstes abasten sols una part del seu recorregut, i es circumscriu a la corba de vora del seminari i la escala que puja a Carrer Joan Roman fins el punt més baix del carrer, als peus de la torre de la murada medieval.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Pep Tur, ha assenyalat que ‘aquest projecte adequarà les condicions d’ús del carrer per millorar la seva accessibilitat per als vianants i amb la intenció d’obtenir una imatge urbana amb concordança amb l’entorn històric i la posada en valor d’aquesta zona. A més, també s’aprofitaran aquestes feines per renovar i actualitzar les infraestructures i instal·lacions sota el nivell del carrer’.

Les obres respectaran el perfil del vial i la reposició dels paviments es farà aprofitant la mateixa pedra. Pel que fa al tractament d'elements urbans, el projecte proposa millorar-los mitjançant la seua restauració i consolidació. També es preveu col·locar baranes i passamans que facin més fàcil el trànsit a persones majors i amb mobilitat reduïda.

Finalment, es preveu la renovació de les xarxes de sanejament, de subministrament d’aigua i la incorporació d’una nova xarxa de pluvials. També es soterraran el cablejat de l'enllumenat públic i es fa una previsió per a futures connexions de telefonia i xarxes elèctriques.

Enllaç a:
· Perfil del Contractant

Wpp