Col·lecció dibuixos Marí Ribas "Portmany"

"Portmany" va ser un dibuixant incansable. A través del diàleg amb el natural, i una vegada assumit aquest, experimenta un llenguatge personal amb una particular cal·ligrafia de gestos i traços amb els quals ens mostra l'essència.