• 1
  • 2
Artteràpia

Edat: 4-12 anys 
Horari: Dissabtes de 10 h a 11.30 h. Inici el 8 de febrer. 
Preu:  25 €/mes o 65 €/trim. + 10 € material a l’inici 
Imparteix: Viviane Vázquez 

Espai creatiu i d’expressió emocional amb jocs